SzorgosKezek-Logo-19.png

ÁSZF oktatás

Általános Szerződési Feltételek

Oktatási részleg

ÁSZF 2022

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a SzorgosKezek.hu szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra kötelezően rögzíti az SzorgosKezek.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a(z) (Rácz Csaba Mihály EV, 5540 Szarvas, Honvéd utca 93, Nyilvántartási szám: 51081953; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett szorgoskezek.hu, pro.szorgoskezek.hu alatt elérhető SzorgosKezek.hu (a továbbiakban: SzorgosKezek) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.
A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a(z) SzorgosKezek.hu között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

A(z) Rácz Csaba Mihály EV, mint a SzorgosKezek (weboldalak: szorgoskezek.hu, pro.szorgoskezek.hu ) üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az SzorgosKezek erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

I. Felek

1. Szolgáltató
Cégnév: Rácz Csaba Mihály EV
Székhely: 5540 Szarvas, Honvéd utca 93.
Nyilvántartási szám: 51081953
Adószám: 68007186-1-24
E-mail cím: info@szorgoskezek.hu
Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-79100812

2. Felhasználó

1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy aki használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).
2. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

II. ÁSZF célja, hatály és közzététele

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
4. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
6. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
7. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://pro.szorgoskezek.hu/aszf címen.
8. Jelen ÁSZF 2022.10.27. napjától határozatlan ideig szól.

III. A Szolgáltatás

1. Szolgáltatás leírása
A pro.szorgoskezek.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál online oktatás/marketing/képszerkesztés témák iránt (videók, fájlok, szövegek, e-bookok, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

2. Regisztráció
1. A pro.szorgoskezek.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.
2. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.
3. A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.
4. A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.
5. Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.
6. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3. Díjfizetés (látogatók, résztvevők számára)
1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz (e-book, videó, hanganyag). A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.

3. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

4. Előfizető: az a magyar, természetes személy aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

5. A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán:
bankkártyás fizetés – azonnali
bankkártyás ismétlődő fizetés –

6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Előfizetések esetén a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a számlakivonatokon.

7. Az előfizetés paraméterei: Az előfizetésnek nem egyszeri, hanem időszakra vonatkozó ára van (/hó vagy /év) és azt a Szolgáltató, oktató határozza meg)

Előfizetés időtartama: ezen időszak alatt él az előfizetés. A vásárló erre az időszakra szerződik.
Számlázás gyakorisága: havi rendszerességnél havonta van díjfizetés, éves gyakoriságnál évente
Hosszabbítás: a megújuló előfizetéseknél az előfizetés automatikusan meghosszabbításra kerül, addig amíg a felhasználó ezt külön ki nem kapcsolja.

Az adott előfizetéses időszakra a futó előfizetések esetében utólag nem lehet árat módosítani.

Ha valaki egy éves előfizetést kötött és havonta fizeti a díjat, akkor neki ebben az 1 éves időszakban mindig ugyanaz lesz a fizetendő összege, mint ami az elején is volt. Amikor letelik az 1 év és megújul az előfizetése, akkor az éppen aktuális árral újul meg, méghozzá 12 hónapra.

Ez egész konkrétan úgy néz ki, hogy a megrendelés/megújulás pillanatában legenerálódik 12db időszak előre (ha éves az előfizetés és havi a díjfizetés), árral és esedékességgel együtt. Ez nem megváltoztatható utólag a már futó előfizetések esetében.

Ha az előfizetés időszaka 1 hónap (havonta megújuló) és a fizetés is havonta történik, akkor minden megújuláskor (havonta) “felveszi az új árat” az előfizetés.

A vásárló a saját menüjében az Előfizetés almenüben tudja megtekinteni előfizetéseit.

Az Előfizetés kezelése gomb megnyomásával az alábbiakat tudja megtenni:
• Automatikus hosszabbítás kikapcsolása/visszakapcsolása
• Számlák megtekintése és letöltése
• Díjtartozás esetén díjfizetés

8. Automatikus hosszabbítás
Azon előfizetések esetében, amiken az automatikus hosszabbítás aktív (nem kapcsolta ki a felhasználó) lejárat után lefut az automatikus hosszabbítás. Ez az előfizetéses ajánlat aktuális állapota alapján történik az előfizetést az ajánlatban szereplő árral, időszakkal és számlázási gyakorisággal (avagy, ha ezek változtak, akkor az új paraméterekkel megy tovább).

9. Lejárt előfizetések hozzáférésének törlése
Azon előfizetések esetében, amiken az automatikus hosszabbítás nem aktív (a felhasználó kikapcsolta) lejárat után lefut a hozzáférések törlése. Ezzel megszűnik az előfizető hozzáférése az előfizetésben levő kurzusokhoz.

10. Lejárat/hosszabbítás előtt figyelmeztető email
Lejáró előfizetések esetében a lejárat előtt 14, 7 és 1 nappal email értesítést küld a rendszer a felhasználónak.

11. Díjtartozás figyelmeztetés
2 naponta figyelmeztetést küldünk díjfizetésről. Egészen addig küldjük amíg nem fizet vagy nem törli az adminisztrátor az előfizetését.

12. Automatikus díjfizetés
Mentett bankkártyás előfizetések esetén a rendszer megkísérli az automatikus levonást. Összesen 5 alkalommal próbál a rendszer sikertelenség esetén pénzt levonni, utána átvált manuális fizetési módra és díjfizetési figyelmeztetőt küld a felhasználónak.

13. Manuális fizetésre váltás
5 sikertelen automatikus fizetési kísérlet után a rendszer manuális fizetésre vált

14. Előfizetések esetén a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a számlakivonatokon.

4. A szolgáltatás használata
1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat és e-bookokat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.
2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.
3. A pro.szorgoskezek.hu oldalon található minden tartalom Rácz Csaba Mihály tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, e-book, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.
3. A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

V. Felelősség

1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

4. A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.

5. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

VI. Rendszeres karbantartás

1. A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 23:00 – 06:00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

3. Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

4. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

5. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@szorgoskezek.hu

6. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 23:00-06:00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VII. Adatkezelés

1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.
2. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
3. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
4. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

VIII. Elállási jog, jótállás

1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.
2. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

IX. Szerződés megszűnése

3. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.
4. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

X. Vis maior

1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XI. Kapcsolattartás

1. A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: info@szorgoskezek.hu

2. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

XII. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Szolgáltató felé, azt postai úton (Rácz Csaba Mihály egyéni vállalkozó 5540 Szarvas, Honvéd utca 93), vagy elektronikus levél formájában (info@szorgoskezek.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a Felhasználó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

XIII. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Felhasználó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Felhasználó:
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: 06 (66) 324 976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik.
Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Felhasználó megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Felhasználónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Felhasználó hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
– a Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– a Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
– a Testület döntésére irányuló indítványt,
– a Felhasználó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XIV. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.
4. A Felhasználó weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Felhasználó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.
5. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

XV. Szerzői jogok

Miután a SzorgosKezek.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a SzorgosKezek.hu és a pro.szorgoskezek.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A SzorgosKezek.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a SzorgosKezek.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a SzorgosKezek.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A SzorgosKezek.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

XVI. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://szorgoskezek.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Szarvas, 2022. október 27.

SzorgosKezek.hu rendszerei teljesen automatizáltak. További információ az ügyfélszolgálat menüpontban.

SzorgosKezek-Logo-19.png

© 2017-2022 SzorgosKezek.hu | Copyright

Barion-card-payment-mark-2017-400px.png

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, 
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
www.barion.com